ΠΟΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
30 Μαρτίου 2017
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
30 Μαρτίου 2017

ΠΟΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Ένα ερώτημα που προβληματίζει μαθητές και γονείς είναι η επιλογή πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα καθώς υπάρχουν πλήθος πτυχίων με διαφορετική δομή το καθένα, που όμως είναι όλα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα πτυχία του βρετανικού Πανεπιστημίου Cambridge και του αμερικανικού Πανεπιστημίου Michigan.

Αυτό που θα πρέπει, πρώτα απ’όλα, να γνωρίζει ο κάθε υποψήφιος είναι ότι αυτό που πραγματικά μετράει για την επαγγελματική αποκατάσταση είναι οι γνώσεις που θα αποκτήσει και κυρίως, η ικανότητα να εκφράζεται επαρκώς στο γραπτό και προφορικό λόγο. Επομένως, καλό είναι η επιλογή του πτυχίου να γίνεται κατόπιν συζήτησης του υποψηφίου με τον καθηγητή και με βάση τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Για παράδειγμα, μία πιστοποίηση που δεν έχει προφορική εξέταση προτείνεται μόνο στην περίπτωση ενός μαθητή με σοβαρή δυσκολία στον προφορικό λόγο.
Όσον αφορά στις σπουδές στο εξωτερικό, η επιλογή πιστοποίησης πρέπει να γίνει μόνο κατόπιν συνεννόησης του υποψηφίου με το πανεπιστήμιο που τον ενδιαφέρει καθώς το κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάποια πτυχία έχουν περιορισμένη ισχύ (π.χ. ισχύουν για 2 χρόνια). Συνεπώς, ένα πτυχίο με απεριόριστη ισχύ είναι σαφώς μία ασφαλέστερη επιλογή για μαθητές γυμνασίου-λυκείου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία!