Πτυχία Αγγλικής Γλώσσας

Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge

Η εξέταση για το First Certificate in English (FCE) είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και εργοδότες σε πολλές χώρες. Οι εξετάσεις για το FCE αποτελούνται από 5 μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

READINGΚατανόηση κειμένου 3 ενότητες-30 ερωτήσεις

1 ώρα

2

WRITING (2 Θέματα)Συγγραφή δύο διαφορετικών ειδών κειμένου όπως μια μικρή ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μία αναφορά, μία περίληψη ή μία έκθεση ιδεών

1 ώρα και 20΄ λεπτά

3

USEOFENGLISHΓραμματική και λεξιλόγιο

45΄ λεπτά

4

LISTENING  Κατανόηση Προφορικού Λόγου

40΄ λεπτά

5

SPEAKING Παραγωγή Προφορικού Λόγου

14 – 15΄ λεπτά (2 άτομα)

Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge

Το Certificate in Advanced English είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των αγγλικών με ευκολία και άνεση. Μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Το πτυχίο Certificate in Advanced English (CAE) του Κέιμπριτζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου 8 επιπλέον μήνες, αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCE προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο. Οι εξετάσεις για το CAE αποτελούνται από 5 μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

READING Κατανόηση κειμένου 4 ενότητες- 34 ερωτήσεις

1 ώρα και 15′ λεπτά

2

WRITING (2 Θέματα)
Συγγραφή δύο διαφορετικών ειδών κειμένων όπως ένα άρθρο, μια αναφορά, μία πρόταση ή μια περίληψη

1 ώρα και 30΄ λεπτά

3

USEOFENGLISHΓραμματική και λεξιλόγιο 5 μέρη – 50 ερωτήσεις

1 ώρα

4

LISTENING Κατανόηση Γραπτού Λόγου

40΄ λεπτά

5

SPEAKING Παραγωγή Προφορικού Λόγου

15΄ λεπτά (2 άτομα)

Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge

Το CPE (Certificate of Proficiency in English) του Cambridge ESOL είναι ένα διεθνές πτυχίο, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα. Με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, το πτυχίο Certificate of Proficiency in English (C.P.E.) από τον Μάρτιο του 2013 η εξέταση αποτελείται από 4 papers και είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή. Στόχος του Πανεπιστημίου να παρέχει ένα πτυχίο αγγλικών περισσότερο φιλικό στο εκπαιδευτικό κοινό καθώς τα μέρη της εξέτασης περιορίζονται από 5 σε 4 και ο συνολικός χρόνος εξέτασης μειώνεται από 6 σε 4 περίπου ώρες. Το Use of English καταργείται εντελώς και τα μέρη του ενσωματώνονται στο Reading και το Writing. Τέλος, ο απαιτούμενος αριθμός λέξεων στο Writing μειώνεται όπως επίσης και ο χρόνος εξέτασης.

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιεί επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE. Οι εξετάσεις για το CPE αποτελούνται από 4 μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

READING and USE OF ENGLISHΚατανόηση κειμένου7 μέρη – 53 ερωτήσεις

1 ώρα και 30΄ λεπτά

2

WRITING (2 Θέματα)(καθένα από 300 – 350 λέξεις

1 ώρα και 30΄ λεπτά

3

LISTENING Κατανόηση Προφορικού Λόγου4 μέρη -30 ερωτήσεις

40΄ λεπτά

4

SPEAKING Κατανόηση Προφορικού Λόγου4 μέρη -30 ερωτήσεις

16΄ λεπτά (2 άτομα)

Lower του Πανεπιστημίου του Michigan

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Κολέγιο Ανατόλια αποτελούν τους επίσημους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στη χώρα μας.Το Examination for the Certificate of Competency in English είναι πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο B2(Lower). Απονέμεται από το πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας. Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την ακόλουθη σειρά:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

LISTENING 
Κατανόηση Προφορικού Λόγου2 μέρη – 50 ερωτήσεις

30΄-35΄ λεπτά

2

GRAMMAR – VOCABULARY – READING
(GVR) 3 ενότητες (πολλαπλής επιλογής) – 100 ερωτήσεις

(35 ερωτήσεις Γραμματικής, 35 ερωτήσεις Λεξιλογίου και 30 ερωτήσεις Κατανόησης Γραπτού Κειμένου)

1 ώρα και 30΄ λεπτά

3

WRITING 1 γράμμα ή 1 έκθεση ιδεών 1 σελίδα περίπου

30΄ λεπτά

4

SPEAKING

10΄ – 15΄ λεπτά

Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan

Το Examination for the Certification of Proficiency in English είναι πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο C2. Απονέμεται από το πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα από το 1957. Οι εξετάσεις για το ECPE αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την ακόλουθη σειρά:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

WRITING Συγγραφή έκθεσης περίπου 300 λέξεων

30΄ λεπτά

2

LISTENING3 μέρη -50 ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου

35΄- 40΄ λεπτά

3

GCVR4 μέρη -120 ασκήσεις γραμματικής, cloze, λεξιλογίου και κατανόησης γραπτού κείμενου(Πολλαπλής επιλογής)

75΄ λεπτά

4

SPEAKING

25’-35’ λεπτά