Πρόγραμμα Σπουδών για Προνήπια

Προνηπιακά Τμήματα Αγγλικών

Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων όπως μουσικοκινητική, ομαδικά παιχνίδια και παραμύθια τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν την πρώτη τους επαφή με την αγγλική γλώσσα. Σε αυτήν την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά και θέτουν τις βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αφομοιώνουν με ιδιαίτερη ευκολία λέξεις και εκφράσεις στην ξένη γλώσσα. Επίσης, όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, τόσο πιο εύκολα μπορεί να «μιμηθεί» την προφορά μίας ξένης γλώσσας, σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Συνεπώς, αν οι γονείς επιθυμούν μία επιπλέον δραστηριότητα για τα παιδιά τους, τα προνηπιακά τμήματά μας αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή δημιουργικής απασχόλησης με μακροπρόθεσμα οφέλη.