Πρόγραμμα Σπουδών για Παιδιά

ΤΑΞΗ PRE-JUNIOR (2 ώρες εβδομαδιαίως)

Απευθύνεται σε παιδιά της Α και Β δημοτικού. Τα παιδιά εξοικειώνονται με την αγγλική γλώσσα μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και ποικιλία παιχνιδιών. Μαθαίνουν επίσης τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου στο ρυθμό που αρμόζει στην ηλικία τους.

ΤΑΞΗ A-B JUNIOR (3-4 ώρες εβδομαδιαίως)

Απευθύνεται σε παιδιά της Β και Γ δημοτικού. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν στην αγγλική γλώσσα. Ενθαρρύνεται η αυτόνομη μάθηση σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα παρέχει πλούσιο υλικό που συντελεί περαιτέρω στην εξοικείωση των παιδιών με τη γλώσσα. (Δίνεται επίσης η δυνατότητα να γίνουν οι δύο τάξεις χωριστά ανάλογα την ηλικία και τις δυνατότητες των παιδιών).

TAΞΕΙΣ A, B, C, D, Ε SENIOR (4-5 ώρες εβδομαδιαίως)

Τα παιδιά τελειοποιούν τις ικανότητες τους σε ανάγνωση και γραφή καθώς και στη σωστή χρήση της γραμματικής. Επιπλέον, εξασκούν συνεχώς τον προφορικό λόγο καθώς ενθαρρύνεται η αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας μέσα στην τάξη. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα γίνεται παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και καθιστά το μάθημα πιο ενδιαφέρον παροτρύνοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών.

ΤΑΞΗ LOWER (4-5 ώρες εβδομαδιαίως)

Ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας τα παιδιά φτάνουν στην τάξη αυτή στην Γ γυμνασίου. Εμβαθύνουμε στη γραμματική και το λεξιλόγιο καθώς και στην κατανόηση κειμένων. Οι μαθητές μας εξασκούνται συστηματικά μέσα από τα practice tests έτσι ώστε στο τέλος της χρονιάς είναι σε θέση να περάσουν με επιτυχία την εξέταση των πανεπιστημίων Michigan ή Cambridge.

ΤΑΞΗ PROFICIENCY (4-5 ώρες εβδομαδιαίως)

Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση Lower. Δίνεται η δυνατότητα να γίνει σε ένα χρόνο ή ενάμιση ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Η πολυετής πείρα μας σε συνδυασμό με συστηματική μελέτη από το μαθητή εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα.