Παροχές

 • Προσιτά δίδακτρα.
 • Ολιγομελή τμήματα και ιδιαίτερα μαθήματα.
 • Τάξη Pre-Junior ΔΩΡΕΑΝ! (μόνο εγγραφή)
 • ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σε όλες τις άλλες τάξεις!
 • Για τις προεγγραφές του Ιουνίου έκπτωση 10% στα δίδακτρα.
 • Έκπτωση 50% στα δίδακτρα του δεύτερου παιδιού.
 • Ειδικές τιμές για φοιτητές (εγγραφές όλο το χρόνο).
 • Προετοιμασία για τα ειδικά ξενόγλωσσα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Ενισχυτική διδασκαλία ΔΩΡΕΑΝ!
 • Έξτρα μαθήματα πριν τις εξετάσεις Lower και Proficiency ΔΩΡΕΑΝ!
 • Ταχύρρυθμα θερινά τμήματα.
 • Μαθήματα αγγλικών για αρχάριους ενήλικες μόνο με 25€ (για ανέργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ).
 • Τμήματα αγγλικών για επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων (business English, ιατρική-νομική ορολογία, τουριστικά επαγγέλματα).
 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά με δυσλεξία σε προνομιακές τιμές.