Άλλες Γλώσσες

Άλλες Γλώσσες

Για τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα τα προγράμματα σπουδών μας για παιδιά ολοκληρώνονται σε 5 χρόνια για το επίπεδο Β2 και 6-7 χρόνια για το επίπεδο Γ2. Για ενηλίκους, τα προγράμματα σπουδών προσαρμόζονται ανάλογα με το πρόγραμμα των σπουδαστών μας και μπορούν να ολοκληρωθούν σε 2-3 χρόνια για το επίπεδο Β2 και 4-5 χρόνια για το επίπεδο Γ2.

ΓΑΛΛΙΚΑ                                        ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Cours Preparatoire                       Fit in Deutsch 1 (A1)
Cours 1 (Delf A1)                          Fit in Deutsch 2 (A2)
Cours 2 (Delf A2)                          Zertifikat B1
Cours 3 (Delf B1)                          Zertifikat B2
Cours 4 (Delf B2)                          Zertifikat C1
Dalf C1                                            Zertifikat C2
Dalf C2

 

Διαθέτουμε ευέλικτα προγράμματα ιταλικών και ισπανικών για ενηλίκους σε ολιγομελή τμήματα ή και ατομικά σε συμφέρουσες τιμές και μπορούν να ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια για το επίπεδο Β2 και 3-4 χρόνια για το επίπεδο Γ2.

ΙΤΑΛΙΚΑ                                         ΙΣΠΑΝΙΚΑ

CELI 1                                              DELE A1-A2
CELI 2                                              DELE B1 (INICIAL)
CELI 3 (B2)                                      DELE B2 (INTERMEDIO)
CELI 4 (C1)                                      DELE C1
CELI 5 (C2)                                      DELE C2 (SUPERIOR)